Trú bão tại công ty nữ giám đốc bị nhân viên hãm hiếp, với việc nhà,Trú bão cùng sếp nữ cuồng dâm ông không bao giờ can thiệp mà giao toàn quyền cho mẹ tôi. Đối với việc học của tôi cũng vậy, không như các ông bố khác luôn bắt con cái học ngày học đêm và nhìn bảng điểm để xác định mức độ ngoan của con cái, bố tôi không hỏi đến điểm số, mà ông nhẹ nhàng nhắc nhở và phân tích khi tôi làm sai, hoặc có thể sẵn sàng kiên nhẫn nghe tôi tranh luận để bảo vệ khi tôi cho rằng mình đúng. Có lẽ thế, ngay từ khi còn rất bé.