Tag: Moko Sakura

Thầy giáo già biến thái và em nữ sinh Moko Sakura cuồng dâm

Thầy giáo già biến thái và em nữ sinh Moko Sakura cuồng dâm, ba nó dô ngũ xong thì tôi đang định về thì nhỏ Hà ra kéo tay. – Sao đi về buồn hiu vậy. – Đi chán không có vui. – Sao chán. Tôi giả vờ buồn hơn nói: – Đáng lẽ nay để em đi mới đúng, có 5 anh đẹp trai nhà mặt phố bố làm to chờ em mà thấy anh người ta mất vui. – Nhỏ Hà hốt hoảng, ủa anh biết hã, Thầy giáo già biến thái và em nữ sinh Moko Sakura múp máp nay em không đi vì vậy á, đừng giận mà. – Thôi ai dám giận gì, người ta xe hơi mấy tỉ tui có.

Tên sếp cặc to và em nhân viên hiểu chuyện

Tên sếp cặc to và em nhân viên hiểu chuyện, đi được không hay là ê hết cả người không đi được nữa! Thằng Lâm cười bảo: – Nhìn Tuyết thế mà bảo ê á! Hơi nhầm nhé, Ngày đầu đi làm đã bị sếp bắt phải thổi kèn vẫn chiến thêm một phát nữa mới ngủ. Làm kiểu gì mà vợ thôi bảo thèm như phát điên phát dại luôn. Đúng là có bảo bối có khác! Tôi cười khà khà bảo: – Trời cho chứ có gì mà bảo bối đâu. Thế cụ thể Tuyết bảo làm sao? – Bảo sướng chứ còn làm sao nữa. Đâm phát nào sướng phát đấy, hôm qua thấy ra nhiều nước thế.