Sếp nữ sung sướng khi được cậu nhân viên phục vụ, Ngọc Hân tiếp tục gãi mà càng gãi thì nó càng lan ra làm cái cổ của của cô nổi mẩn đỏ ửng. Đi đến một mó nước ngầm: “Rửa tay đi, Ký hợp đồng thành công nên được sếp thưởng để ông tạo nước cho mà tắm” Ngọc Hân vội rửa tay rồi dùng nước lạnh thoa lên người, ông lão chặn dòng nước để nó dần dần dâng lên, ông chặt một cái cây tre rồi tách đôi nó ra loại bỏ khóm tre ở giữa rồi ghép đôi nó lại tạo thành một cái ống nước, lúc này nước đã dâng lên cao, ông lão cắm.