Những ông già số hưởng và em hộ tá cuồng dâm, mẹ mới chợp mắt được còn Dương mắt nó trơ trơ ra đó không tài nào ngủ được nữa, Hộ tá dâm dục gạ gẫm những ông già hồi xuân 5h sáng tiếng loa phường làm nó khó chịu càng thêm nhức đầu hơn, nó chửi thầm: “Thời đại nào rồi còn dùng loa phường phát tin tức? Không phải có facebook zalo youtube báo mạng đầy ra đó rồi sao? Ai cần nghe mấy cái tin tức trên loa nữa, ở nơi khác người ta dùng loa trong trường hợp khẩn cấp thiên tai dịch bệnh thôi chứ cái loa phường này sáng nào cũng kêu văng vẳng quá sức.