Địt em đồng nghiệp đã có chồng ngay tại chỗ làm, gì đâu, nhiều thằng lớp mưqời hai em biết cả lớp có hai chục thằng con trai thì cả lũ đó quần với hai em nó trong một buổi cơ! Giật thót mình một cái tôi bảo: – Khiếp, thế mà trước mặt anh với thằng Tiến tỏ vẻ ngây thơ lắm. Kiểu tán tán mãi mới chịu ấy, Vụng trộm với em đồng nghiệp ngay tại chỗ làm ra vẻ làm một vài lần thôi chưa kinh nghiệm! Phương bĩu môi rồi bảo: – Nó có mà kinh nghiệm đầy mình luôn ấy. Tôi lại hỏi tiếp Phương: – Thế nếu some chắc em cũng chịu được khối ấy.