Đến nhà chơi chén luôn vợ đồng nghiệp Eimi Fukada vú to, nghe con Trúc Giang kêu giật giọng: – Chị Hai ơi… có khách kiếm chị nè… Nghe cái giọng la y như nhà cháy của nó Thủy Tiên lật đật quay trở ra coi ai kiếm với suy nghĩ lát đóng cửa quán rồi uống cũng được. Con Tâm Anh mới hỏi 1 câu đã bị Thủy Tiên kêu đi tiếp khách thì ngoe nguẩy đi ra, Đến nhà chơi chén luôn vợ đồng nghiệp Eimi Fukada vú to gặp con Hồng Thư đang đi vô liền bĩu môi nói với con Thư: – Bả nói mấy ổng kêu đóng cửa cho khỏi phiền… bị chịch sướng quá nên bả mới khóa.