Chén cô bạn học nõn nà dặn tới dặn lui mà lúc về quán xá cũng còn nguyên chứ có ai lấy cắp đâu mà sợ. Ông Dậu gọi điện cho Thủy Tiên xong thì đề máy chạy tiếp. Vừa chạy ông vừa ngó nghiêng hai bên đường coi có cái nhà nghỉ nào nhỏ nhỏ hay không để chạy vô vì theo ông nhà nghỉ nhỏ thì tiền thuê phòng sẽ ít hơn cái lớn. Lúc vô thuê phòng thì nhân viên lễ tân đòi phải có thẻ chứng minh nhân dân thì mới cho đăng ký. Chứng minh thì ông có nhưng đưa ra.