Check hàng em người mẫu đồ lót Shoko Takahashi nóng bỏng, sống với Mỹ Hạnh hắn được cô đưa cho bộ chìa khóa để tiện ra vào lúc cô đi làm, Check hàng em người mẫu đồ lót Shoko Takahashi dâm dục nhưng không có ai ở nhà thì hắn vô làm gì. Hải Sơn lấy điện thoại gọi cho Mỹ Hạnh nhưng vẫn không có tín hiệu, điện thoại cô vẫn chưa mở nút chặn số đối với hắn, mà số ông anh Phúc Minh thì từ hồi hắn đổi điện thoại mới hắn không có lưu lại nên cũng không nhớ để gọi. Đối với hắn chỉ có Mỹ Hạnh là duy nhất, mọi thứ còn lại có hay không.